การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคลากรและกลุ่มฝ่าย ในสังกัดกคส.
ที่มีคุณธรรมและความดีโดดเด่นประจำปีงบประมาณ 2567 ในด้านพอเพียง ด้านวินัย ด้านสุจริต ด้านจิตอาสา และด้านกตัญญู รวมทั้งสิ้น 10 คน
[Update: 01 พ.ค. 2567]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 28]
การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ทุกสำนัก/กอง และกลุ่มเทียบเท่า ดำเนินการตามแผนการประเมินองค์กรคุณธรรม
[Update: 01 พ.ค. 2567]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 24]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th