คู่มือ"PDPA"สำหรับประชาชน
[Update: 24 มิ.ย. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 17]
กคส.ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
กคส.ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
[Update: 12 พ.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 36]
แบบสำรวจความพึงพอใจ การฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
[Update: 23 มี.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 147]
แบบสำรวจความพึงพอใจ การฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม)
[Update: 23 มี.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 149]
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
[Update: 15 มี.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 175]
(MOU) ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนเปราะบาง ทุกช่วงวัย
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนเปราะบาง ทุกช่วงวัย ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
[Update: 15 มี.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 214]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th