ข้อมูลผู้บริหาร

 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

 หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการรับราชการ

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
  พ.ศ. 2560 
  พ.ศ. 2559 
  พ.ศ. 2558 
  พ.ศ. 2557 
  พ.ศ. 2556 

 ประวัติการศึกษา

เบอร์โทร  
โทรสาร  
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th