Ǵ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง”

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร   หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th