โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน

( 13 Ҿ)
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online

( 24 Ҿ)
 

โครงการส่่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี (รุ่นที่ 1)

( 7 Ҿ)
 

โครงการส่่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี (รุ่นที่ 2)

( 11 Ҿ)
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี (รุ่นที่3)

( 8 Ҿ)
 

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

( 9 Ҿ)
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ

( 8 Ҿ)
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

( 8 Ҿ)
 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

( 9 Ҿ)
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง”

( 8 Ҿ)
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร

( 20 Ҿ)
 

 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th