ข้อมูลการติดต่อ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง
 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
112 ม.6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร 0 5304 7337 แฟกซ์ 0 5304 7338

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
771 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
โทร 0 5531 1217 ต่อ 15 แฟกซ์ 0 5531 1217 ต่อ 16

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านนิคมปรือใหญ่
69 ม.7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
โทร 0 4563 0661 แฟกซ์ 0 4581 4267

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์
202 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โทร 0 3260 0829 แฟกซ์ 0 3255 4388

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
78/12 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
โทร 02-5830044 , 02-5820711 แฟกซ์ 0 2584 3295

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พี่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
42 ม.7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
โทร 0 7537 6226 แฟกซ์ 0 7537 6227
 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก
41 ม.2 ถ.สูง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
โทร 0 3242 5416 แฟกซ์ 0 3242 7803

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
โทร 0 2577 1312 แฟกซ์ 0 2577 2306

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
โทร 0 2577 1148 แฟกซ์ 0 2577 3275

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง   
204 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
โทร 0 3635 7320 แฟกซ์ 0 3627 3064

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
1362 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทร 0 4492 2666 แฟกซ์ 0 4492 2667

 

 

 

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  
www.bsws.go.th