ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
เรียนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครองฯ
[Update: 20 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 182]
สำรวจความต้องการงบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี.2567
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการด้านงบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ.2567
[Update: 25 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 59]
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาการก่อสร้าง
การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2564
[Update: 28 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 84]
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
[Update: 15 มี.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 186]
แบบสำรวจความพึงพอใจ การฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม)
[Update: 23 มี.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 160]
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th