"ปลูกป่า ปลูกจิตสำนึก" เนื่องในวโรวาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
กคส.แจ้งหน่วยให้ดำเนินโครงการให้บริการโดยสถานีสวัสดิการ สร้างพลังจิตอาสา "ปลูกป่า ปลูกจิตสำนึก" เนื่องในวโรวาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
[Update: 03 ธ.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 118]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[Update: 27 ธ.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 94]
แจ้งสคพ.ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการตรวจมาตรฐานฯ ปี.65
เรียนเฉพาะหน่วยงานที่แจ้งท้าย เรื่องการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ปี 2565
[Update: 17 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 69]
แจ้งศคพ.ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการตรวจมาตรฐานฯ ปี.65
เรียนเฉพาะหน่วยงานที่แจ้งท้าย เรื่องการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ปี 2565
[Update: 17 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 99]
คำรับรอง "สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง"
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[Update: 19 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 135]
คำรับรอง "ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง"
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[Update: 19 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 189]
คำรับรอง "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต"
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[Update: 19 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 54]
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลพื้นฐานและรายงารผลการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงารผลการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[Update: 20 ม.ค. 2565]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 205]
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th