พรบ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
ข้อมูลตัวบทกฏหมาย คำแปลกฏหมาย และคำอธิบายรายมาตราของพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพ.ศ.๒๕๕๗
[Update: 02 มี.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 191]
พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
ข้อมูลตัวบทกฏหมาย คำแปลกฏหมาย และคำอธิบายรายมาตราของพรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
[Update: 02 มี.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 176]
แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อรองรับการใช้บริการ
เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกคส.ทุกแห่ง
[Update: 08 มี.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 292]
กคส.ขอความร่วมมือทบทวน ปรับปรุงสิทธิ
กคส.ขอความร่วมมือทบทวน ปรับปรุงสิทธิการใช้งานระบบงานบริการทางสังคม และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
[Update: 31 พ.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 300]
กคส.ขอความร่วมมือทบทวนสิทธิฯ
กคส.ขอความร่วมมือทบทวน ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (อ้างถึงหนังสือที่ พม.0602/ว4995 ลงวันที่ 31 พค.64)
[Update: 08 มิ.ย. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 161]
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th