กคส.ขอความร่วมมือการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และชี้แจงข้อมูล จากสื่อออนไลน์
แจ้งหน่วยงานในสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
[Update: 18 มิ.ย. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 372]
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564
สื่อประชาสัมพันธ์
[Update: 19 ก.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 461]
เรื่อง ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ฯ
แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot) "น้องสิทธิ"
[Update: 21 ก.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 625]
"เทคนิค ทักษะการดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย"
คนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
[Update: 26 ก.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 152]
"คู่มือรับมือโควิด"
[Update: 26 ก.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 145]
คู่มือการจัดการรายกรณี (CM)
[Update: 05 ส.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 168]
กคส.ขอความร่วมือหน่วยงานส่ง"PMQA"ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวด
[Update: 11 ส.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 334]
มาตรการแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯกรณีเร่งด่วน!
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเร่งด่วน ในสถานการณ์โควิด-19
[Update: 19 ส.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 201]
กคส.ขอความร่วมมือประชุมให้ความเห็น(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พส.
ขอเชิญเข้าการร่วมให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2566-2570)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
[Update: 24 ส.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 337]
แนวทางสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
[Update: 16 ก.ย. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 132]
"รายงานผลการประเมินมาตรฐานฯ ประจำปี 2564"
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสำหรับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
[Update: 29 ก.ย. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 188]
เอกสารงบประมาณฯ
[Update: 21 ต.ค. 2564]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 226]
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th