กคส.ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ขอความร่วมมือจัดทำแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่ง พร้อมจัดส่งไปที่กองฯ ภายในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
[Update: 26 พ.ย. 2563]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 458]
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 420]
แจ้งการจัดระเบียบขอทาน 62
แจ้งการจัดระเบียบขอทาน 62
[Update: 02 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 589]
การขอมีสัญชาติไทย
หลักเกณฑ์และวิธีในการขอมีสัญชาติไทย และ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสัญชาติไทย.....
[Update: 21 ม.ค. 2563]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 219]
เอกสารโครงการตำบลต้นแบบ 2562
งานพัฒนามาตรการและกลไก กลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[Update: 05 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 776]
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏรของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
[Update: 16 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 400]
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 322]
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๖๑
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[Update: 08 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 461]
แจ้งการโอนจัดสรรเงินฯ
กคส.ขอส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรเงินเพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2563 เพื่อศูนย์จะได้ประสานกับทาง พมจ.
[Update: 01 ก.ค. 2563]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 163]
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th