ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ::::::: กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ::::::: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
 

สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมสู่การเติมเต็มการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

 
 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

 
 

ารขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งโครงการดังกล่าว เพื่อให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
     
 

ขอความร่วมมือท่านดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูล การรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 
 

ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลผู้ใช้บริการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อสนับสนุนการจัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีการพิเศษกับคนไร้ที่พึ่ง

 
 

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 
     
 

แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เรี

 
 

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ ๔)

 
 

เอกสารประกอบการอบรม "กฎหมาย PDPA กับมิติงานด้านการสังคมสงเคราะห์"
สเเกน QR Code
 
     

 

 
  ข้อมูลประจำวัน
  ข่าวสาร
  สำนักพระราชวัง
 กีฬา
    • ช่อง 3
    • ช่อง 5
    • ช่อง 7
    • ช่อง 9
    • ช่อง 11
    • ThaiPBS
    • ไทยรัฐ
    • ผู้จัดการ
    • สยามธุรกิจ
    • มติชน
    • เดลินิวส์
    • ข่าวสด
    • กรุงเทพธุรกิจ
    • คม ชัด ลึก
    • ฐานเศรษฐกิจ
    • สำนักข่าวไทย
    • กาญจนาภิเษก
    • พระราชดำรัส
    • คำสอนพ่อ
    •
มูลนิธิชัยพัฒนา
    • มูลนิธิพระเทพฯ
    •
สำนักพระราชวัง
    • สยามกีฬา
    • คิ๊กออฟ
    • LiveScore
    •
ซอกเกอร์ซัค
    • กอล์ฟ
    • หน่วยงานกีฬา
  ข้อมูลประจำวัน
  ตรวจรางวัล
    • ราคาน้ำมัน
    • ราคาทองคำ
    • สภาพการจราจร
    • สลากกินแบ่ง
    • สลากออมสิน
    •
ทวีสิน (ธกส)
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 8 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th