ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ::::::: กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ::::::: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
 

กคส.ได้จัดทำสรุปรายงานการขับเคลื่อนภารกิจของศคพ.(ผู้ประสานงาน)

 
 

กคส.ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
กคส.ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 
 

ขอความร่วมมือเผยแพร่วีดีทัศน์ ?การขับเคลื่อนความร่วมมือ การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ (RF21 Precision Farming)?

 
     
 

บรรยายร่างพรบ.องค์กรไม่แสวงหากำไร (เพิ่มเติม)

 
 

สรุปข้อสั่งการในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2565

 
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ การฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 
     
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ การฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม)
 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 
 

(MOU) ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนเปราะบาง ทุกช่วงวัย
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนเปราะบาง ทุกช่วงวัย ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
     

 

 
  ข้อมูลประจำวัน
  ข่าวสาร
  สำนักพระราชวัง
 กีฬา
    • ช่อง 3
    • ช่อง 5
    • ช่อง 7
    • ช่อง 9
    • ช่อง 11
    • ThaiPBS
    • ไทยรัฐ
    • ผู้จัดการ
    • สยามธุรกิจ
    • มติชน
    • เดลินิวส์
    • ข่าวสด
    • กรุงเทพธุรกิจ
    • คม ชัด ลึก
    • ฐานเศรษฐกิจ
    • สำนักข่าวไทย
    • กาญจนาภิเษก
    • พระราชดำรัส
    • คำสอนพ่อ
    •
มูลนิธิชัยพัฒนา
    • มูลนิธิพระเทพฯ
    •
สำนักพระราชวัง
    • สยามกีฬา
    • คิ๊กออฟ
    • LiveScore
    •
ซอกเกอร์ซัค
    • กอล์ฟ
    • หน่วยงานกีฬา
  ข้อมูลประจำวัน
  ตรวจรางวัล
    • ราคาน้ำมัน
    • ราคาทองคำ
    • สภาพการจราจร
    • สลากกินแบ่ง
    • สลากออมสิน
    •
ทวีสิน (ธกส)
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th