ԡ
 
โครงการส่่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี รุ่นที่ 2


 


ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่


โครงการส่่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี
(หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี รุ่นที่ 2)

 
วัตถุประสงค์ 
1.ให้ผู้แสดงความสามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. ยกระดับการแสดงให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3. พัฒนาสู่มืออาชีพ มีรายได้ และมีงานทำในอนาคต สถานที่ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ

วันที่ 6-8 มีนาคม 2561
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th